Search:
View  Edit  Attributes  History  Attach  Print  Search
Menu Main / PhatHoc

Menu

Options

edit SideBar

MỤC LỤC PHẬT HỌC

KINH

LUẬT - CHÚ

LUẬN

 • Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng (Thầy Nhất Hạnh): Viết cho tuổi trẻ, về các vấn đề như: tình yêu, đạo pháp, quê hương, đất nước - TuoiTre_TinhYeu_LyTuong.pdf
 • Tịnh độ tuyển tập (Cư sĩ Lý Bỉnh Nam): Tập hợp các bài giảng của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam về pháp môn Tịnh Độ - TinhDoTuyenTap.pdf
 • Sáng mãi niềm tin Quảng Đức (Phạm Văn Cảnh) - niemtinquangduc.pdf
 • Lối về sen nở (Thích Phước Sơn) - LOIVESENNO.pdf
 • Một Phật quả có thể đạt được trong kiếp hiện tại (Minh Chiếu) - phatqua.pdf
 • Những kỷ niệm không quên về Bồ tát Thích Quảng Đức (Phạm Văn Cảnh) - btquangduc.pdf
 • Nguồn An Lạc (Thích Thanh Từ)
 • Đọc “Pháp Hoa Huyền Nghĩa” nhớ cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Duc Kien) - docphaphoahuyennghia.pdf

BÀI VIẾT - SÁCH PHẬT GIÁO BẰNG TIẾNG ANH

VIDEO CLIP PHAT GIAO

 • Phim Đức Phật (B.K. Modi - Ấn Độ thực hiện)

https://vimeo.com/292559401

 • Tóm tắt cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - English.

https://youtu.be/wbDNlTXatp4

 • Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - từ đản sinh, thành đạo đến nhập Niết Bàn.

https://youtu.be/dOJ1mnoH_RU

 • Phật pháp căn bản qua lời dạy của Pháp sư Tịnh Không

https://youtu.be/oQB9yfZ7cmw

 • Lời dạy cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi"

https://youtu.be/EurpSCnQDKo

 • Hình ảnh về Địa Tạng Vương Bồ Tát

https://youtu.be/wIMr3DJJkrw

 • 12 dai nguyen cua Bo tat Quan The Am

https://youtu.be/ww7E_vNwvO4

 • Một số hình ảnh đền chùa ở Nhật Bản

https://youtu.be/2aIAK821TwE

 • Một vài hình ảnh hoa sen - biểu tượng về sự thanh tịnh và giải thoát

https://youtu.be/5oFS7-vnc6A

 • Một vài hình ảnh về kinh Pháp cú & cảnh chùa

https://youtu.be/bQd9AJwBftM

 • Thơ Phật cho trẻ em - Đức Kiên

https://youtu.be/DNmlrVFXZZs

 • Chỉ có tình thương để lại đời

https://youtu.be/N3GEbT7L9-w

 • Clouds & Waves - Poem of Tagore - Vietnamese: Pham Truong Linh

https://youtu.be/XvgVyRK_CrM

 • Phiêu bồng - Phim về cuộc đời Thầy Thích Nhất Hạnh

https://youtu.be/axIb_AG2BCU

 • Kinh Kim Cương - Thầy Nhất Hạnh giảng

https://dai.ly/x55oze5

 • Meditation guide - Bikhu YutaDamo

https://youtu.be/ZUc-fLO8QFU

 • Bộ sưu tập sách nói từ thư viện Diệu Châu (Trần Hoàng Oanh)
  • Kinh Kim Cang

https://youtu.be/xM9sghBRpt8

 • Kinh Pháp Cú

https://youtu.be/r97vRyqe_CY

 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương

https://youtu.be/H8Ptb2gH5tM

 • Kinh Di Giáo

https://youtu.be/9Bo6Ny-z2K4

 • Kinh Hiền Nhân

https://youtu.be/kuNz-IYRddk

 • Kinh Bát Đại Nhân Giác

https://youtu.be/igAQ2x3IYiw

 • Khuyên phát Bồ Đề Tâm

https://youtu.be/zzSprWBqqEA

 • Quy Sơn Cảnh Sách

https://youtu.be/BXs_wxJ0r5Y