Search:
View  Edit  Attributes  History  Attach  Print  Search
Menu Main / PhamTruongLinh

Menu

Options

edit SideBar

Tuyển tập Phạm Trường Linh (Phạm Văn Cảnh)

QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC :

 • Sáng tác từ trước 1975, có một số bài được đăng trên tạp chí Văn, 1974. Số lượng không đáng kể. Khuynh hướng thường viết về tình yêu, cuộc sống, những trăn trở về quê hương, đất nuớc, con người và thoáng chút hương thiền.
 • Điều cần nói, tác giả quan niệm rằng: Thơ là Đạo, không phải là thú vui phong nhã của những tâm hồn phàm tục, hay phương tiện cho những kẻ độc quyền.Vì thế,thơ trầm lắng, u mặc nhưng cũng rất thanh tao, cao khiết; bay giữa bầu trơì vẩn đục mà vẫn không nhuốm chút bụi trần. Số lượng thơ tuy không nhiều nhưng tác giả rất trân trọng khi sáng tác (Khoảng hơn 100 bài). Tác giả bắt đầu sinh hoạt văn học thường xuyên trở lại từ tháng 6 năm 1991 trên tạp chí Văn.
 • Tác phẩm tiêu biểu :
  • Tuyển tập Văn Chương 1 (in chung với nhiều tác giả khác, NXB. Thanh Niên, 1999)
  • Tập thơ Trước Sân Nhà (in chung với nhiều tác giả khác, NXB. Trẻ, 2000)
  • Tuyển tập Cổ Thi Lời Việt (in chung với nhiều tác giả khác, 2002)
  • Tập thơ Yêu Giữa Dòng Thiền (chưa xuất bản)
  • Những kỷ niệm không quên về Bồ Tát Thích Quảng Đức (NXB. Phương Đông, 2008)
  • Một Phật quả có thể đạt được trong đời sống hiện tại (NXB. Tôn Giáo)
 • Website tưởng niệm Thay Canh

Văn Chương 1

Trước Sân Nhà

Cổ Thi Lời Việt

Yêu Giữa Dòng Thiền

Tuyển tập các bài thơ khác

Các bài báo, nghiên cứu, bài viết, đoản văn

Lời bạt, các bài viết liên quan khác