Search:
View  Edit  Attributes  History  Attach  Print  Search
Menu Main / DucKien

Menu

Options

edit SideBar

Trang thơ văn Đức Kiên (Phạm Quốc Trung)

Tập thơ Tiếng Lòng (đầu tay)

Tập thơ Tình Người

Tập thơ Xuân

Tập thơ Đóa Vô Thường

Tập thơ Hương Giải Thoát

Tập thơ Hồn Sông Núi

Tập thơ Thiên Nhiên & Môi Trường

Tuyển tập Nhà giáo Việt Nam

Tuyển tập các bài thơ Linh tinh-Khác

Các bài viết, đoản văn

 • Một số góp ý về giáo dục đại học Việt Nam – đăng trên blog cá nhân (2007) gddh.pdf
 • Phân biệt đúng - sai, thật - giả – đăng trên blog cá nhân (2008) dungsai.pdf
 • Làm sao để chấm dứt chiến tranh – đăng trên blog cá nhân (2008) chientranh.pdf
 • Giá trị niềm tin trong việc xây dựng xã hội Việt Nam ngày nay – đăng trên blog cá nhân (2009) niemtin.pdf
 • Vài suy nghĩ nhân mùa Vu Lan báo hiếu – đăng trên blog cá nhân (2009) vulan.pdf - xem trên Từ Quang 17
 • Đổi mới - nhu cầu cấp thiết để tồn tại và phát triển – đăng trên blog cá nhân (2009) doimoi.pdf
 • Phát triển bền vững: kinh nghiệm thế giới và bài toán bô xít Việt Nam – đăng trên blog cá nhân (2009) boxit.pdf
 • Mức độ trưởng thành về CNTT-VT của doanh nghiệp vừa và nhỏ – Báo cáo khoa học Hội nghị KHCN ĐHBK lần thứ 11 (2009), bài tóm tắt đăng trên saga.vn (2010) và blog cá nhân (2010) ICTMI.pdf
 • Nhu cầu quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ – bài báo đăng trên saga.vn (2010) và blog cá nhân (2010) qltt.pdf
 • Chấn hưng giáo dục để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam – bài báo đăng trên saga.vn (2010) và blog cá nhân (2009) giaoduc.pdf
 • Bình đẳng - lý tưởng chung của mọi xã hội – đăng trên blog cá nhân (2010) binhdang1.pdf
 • Bài toán nhân sự Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản – bài báo đăng trên saga.vn (2010) và blog cá nhân (2010) nhansu.pdf
 • Nhân mùa Vu Lan, nghĩ về chữ Hiếu – đăng trên blog cá nhân (2011) vulan_chuHieu.pdf
 • Làm thế nào để xây dựng một xã hội bình đẳng – đăng trên blog cá nhân (2012) binhdang2.pdf
 • Giới thiệu phần mềm ADONIS để Mô hình hoá quy trình kinh doanh - bài báo đăng trên saga.vn (2010) và blog cá nhân (2012) ADONIS.pdf
 • Một số góp ý cải tiến hệ thống xe buýt ở Tp.HCM - đăng trên blog cá nhân (2012) xebuyt.pdf
 • Chín chữ Cù Lao – đăng trên blog cá nhân (2013) 9chuCulao.pdf
 • Quản lý quy trình từ góc nhìn thực tế - đăng trên blog cá nhân (2013) bpm_thucte.pdf
 • Bàn về Tự do học thuật - đăng trên blog cá nhân (2014) tudohocthuat.pdf
 • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi - NXB. Phuong Dong (2015) mauchuyenPG.pdf
 • TS. Phạm Quốc Trung, người thầy của đam mê khoa học - Sách Tài hoa & Trí thức họ Phạm, NXB. KHKT (2015) DrTrung.pdf
 • Tản mạn mùa Vu Lan báo hiếu – đăng trên blog cá nhân (2015) tanmanvulan.pdf
 • Tuyển tập những bài thơ, văn về Vu Lan (2015) tuyentapvulan.pdf
 • NHỮNG VIỆC NHỎ CẦN LÀM ĐỂ HƯỚNG ĐẾN 1 XÃ HỘI VĂN MINH (2015) viecnho_xhvm.pdf
 • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (tập 2) - NXB. Hồng Đức (2016) chuyenPG2_1.pdf, chuyenPG2_2.pdf - xem truyện trên Từ Quang 18, Từ Quang 19, Từ Quang 20, Từ Quang 21, Từ Quang 22, Từ Quang 23, Từ Quang 24
 • Học cách cùng chung sống (2016) cungchungsong.pdf
 • Một vài tiểu luận về GD Đại học (lớp NVSP - 2017) tamlyhoc_gddh.pdf, gddh_vn_tg.pdf, ptctdt_gddh.pdf, danhgia_gddh.pdf
 • Miên man về "Sắc tức thị không" – đăng trên blog cá nhân (2017) batnhatamkinh.pdf
 • Những mẩu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (tập 3) (NXB. Hồng Đức, 2017) chuyenPG3.pdf
 • Thơ Phật cho trẻ em (NXB. Hồng Đức, 2018) phapcu_treem.pdf
 • Thế nào là một chính sách tốt về an ninh mạng (2018) ICT_security.pdf
 • Giáo dục Việt Nam: thách thức & cơ hội (chưa xuất bản) GDVN_chuyende.pdf
 • Đọc “Pháp Hoa Huyền Nghĩa” nhớ cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (tham luan Hoi thao 20/4/2019, chua Xa Loi) docphaphoahuyennghia.pdf, xem trên Ky yeu
 • Những điều cần biết đầu xuân Canh Tý - 2020 CanhTy_2020.pdf
 • Từ vấn đề giảng dạy livestream nhìn lại vai trò con người trong chuyển đổi số livestream_CDS.pdf
 • Năm 2020, một năm trãi nghiệm trực tuyến đáng nhớ - đăng trên blog cá nhân (2020) nam2020.pdf