Search:
View  Edit  Attributes  History  Attach  Print  Search
Menu Main / Biography

Menu

Options

edit SideBar

Tiểu sử các tác giả

Phạm Trường Linh (Phạm Văn Cảnh)

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Họ và tên : PHẠM VĂN CẢNH, cv_thayCanh.pdf, wiki_backup
  • Các tên hiệu khác : TRUNG NGÔN (Viết báo); PHẠM TRƯỜNG LINH (Nhà thơ); HỒ NAM LONG (Võ sư); MINH CHIẾU (Pháp danh)
  • Giới tính : Nam
  • Ngày sinh : 18-02-1951
  • Nơi sinh : Hải Dương, Việt Nam
  • Ngày mất : 03-09-2011 (nhằm ngày 06/08 Tân Mão)
  • Địa chỉ thường trú : BB14 Trường Sơn, P. 15, Q. 10, Tp.HCM
  • Tình trạng hôn nhân : đã lập gia đình.
  • Số con : 4 (2 gái, 2 trai)
 • QUÁ TRÌNH HỌC VẤN :
  • Cử nhân tâm lý, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (1969-1973)
  • Thạc sĩ Khoa học Lịch Sử, Viện Khoa Học Xã Hội Tp. HCM (1989-1991)
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Trước 1975: giảng viên Viện Đại Học Phương Nam, Sài Gòn
  • 1975-1989: giáo viên trường Phan Sào Nam, Q. 3, Tp.HCM
  • 1989-1993: Giám Đốc Trung Tâm Điện Toán Anh Ngữ Misha
  • 1993-1995: Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Sài Gòn, Hùng Vương
  • 1995-2011: Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Huflit
  • 2005-2011: Ủy viên Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Giảng viên Trường Cao Cấp Phật Học Tp.HCM
 • TÁC PHẨM/ BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • Ứng dụng computer trong nghiên cứu Khoa học Lịch sử, Tạp chí Khoa học Xã hội 3/91
  • Cấu trúc Việt trong Gia đình – Làng xã, Hội thảo khoa học Đại học Amsterdam về làng xã Việt, 1994
  • Lệ làng, phép nước: đặc trưng văn hóa Việt, NXB. Chính trị Quốc gia, 1994
  • Đôi tay của Vịnh Xuân Quyền (VS. Hồ Nam Long), Sổ tay võ thuật, NXB. Tp.HCM, 1994
  • Lý tưởng Việt trong tiến trình lịch sử, Bài viết trên các tạp chí, 1995
  • Một số đặc trưng văn hóa và truyền thống trong lối sống người Việt, Báo cáo khoa học chuyên ngành KHLS, 1996
  • Văn minh làng xã Việt Nam, Tạp chí KHXH, 1998
  • Tuyển tập Văn Chương 1, Tập thơ in chung, NXB. Thanh Niên, 1999
  • Tuyển tập Văn Chương 4, Tập thơ in chung, NXB. Thanh Niên, 2000
  • Tập thơ Trước Sân Nhà, Tập thơ in chung, NXB. Trẻ, 2000
  • Tập thơ Yêu Giữa Dòng Thiền, Chưa xuất bản, 2003
  • Sáng mãi niềm tin Quảng Đức, Tham luận Viện NC Phật học, 2005
  • Một Phật quả có thể đạt được trong đời sống hiện tại, NXB. Văn Hóa Sài Gòn, 2008
  • Những kỷ niệm không quên về Bồ Tát Thích Quảng Đức, NXB. Phương Đông, 2008
  • Thơ đăng trên các báo: Giác Ngộ, Văn hóa Phật giáo, Từ Quang...

Vân Hà (Trần Thị Hồng Anh)

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Họ và tên : TRẦN THỊ HỒNG ANH
  • Các tên hiệu khác : VÂN HÀ (Nhà thơ), Diệu Hằng (Pháp danh)
  • Giới tính : Nữ
  • Ngày sinh : 1949
  • Nơi sinh : Cần Thơ, Việt Nam
  • Địa chỉ thường trú : BB14 Trường Sơn, P. 15, Q. 10, Tp.HCM
  • Tình trạng hôn nhân : đã lập gia đình.
  • Số con : 4 (2 gái, 2 trai)
 • QUÁ TRÌNH HỌC VẤN :
  • Cử nhân, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (1969-1973)
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 1975-1990: giáo viên các trường Lê Lợi, Bàn Cờ, Q. 3, Tp.HCM
  • 1990-2011: giáo vụ các Trung Tâm: Điện Toán Anh Ngữ Misha, Ngoại Ngữ - Tin Học Sài Gòn, Hùng Vương, Đại Học Huflit
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
  • Thơ đăng trên các báo: Phổ Thông, Dân Tiến, Thời Đại, Đồng Nai, Đại Từ Bi, Tia Sáng, Giác Ngộ, Từ Quang...
  • Lá Rụng (Thơ, in chung, 1974)
  • Bóng Mát Bồ Đề ( thơ in chung, 1997)
  • Đức Phật Thích Ca và Thập Đại Đệ Tử diễn ngâm (NXB Tôn Giáo, 1999, 2006)
  • Sự Tích Bà Chúa Ba (dịch từ truyện thơ khuyết danh “Nam Hải Quan Thế Âm”), 2005, NXB Tôn Giáo
  • Kinh Duy Ma Cật (Diễn Ngâm), 2008, NXB Tôn Giáo
  • Kinh Pháp Hoa & Đại Trí Độ luận (Diễn ngâm), 2010, NXB. Tôn Giáo
  • Kinh Kim Cang (Diễn ngâm), 2012, NXB. Tôn Giáo
  • Truyện ngắn Vân Hà (tập 1-3, chưa xuất bản)

Diệu Nga (Trần Hồng Yến)

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Họ và tên : TRẦN HỒNG YẾN
  • Các tên hiệu khác : DIỆU NGA (Nhà thơ)
  • Giới tính : Nữ
  • Ngày sinh : 1947
  • Nơi sinh : Cần Thơ, Việt Nam
  • Ngày mất : 2011
  • Tình trạng hôn nhân : đã lập gia đình.
 • QUÁ TRÌNH HỌC VẤN :
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
  • Thơ đăng trên các báo: Phổ Thông, Quyết Tiến, Thời Đại, Đại Từ Bi, Đoàn Kết, Đuốc Tuệ, Giác Ngộ...
  • Khung trời nhỏ (Tác phẩm được giải thưởng truyện ngắn, 1966)
  • Lá Rụng (Thơ, in chung, 1974)
  • Lang Thang (Thơ)
  • Ngược Dòng (Truyện dài)
  • Những bước chân hoang (Truyện dài)
  • Định hướng (Truyện ngắn)

Diệu Châu (Trần Hoàng Oanh)

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Họ và tên : TRẦN HOÀNG OANH
  • Các tên hiệu khác : DIỆU CHÂU
  • Giới tính : Nữ
  • Ngày sinh : 1958
  • Nơi sinh : Cần Thơ, Việt Nam
  • Ngày mất : 2019
  • Tình trạng hôn nhân : đã lập gia đình.
  • Số con : 1 (gái)
 • QUÁ TRÌNH HỌC VẤN :
  • Cử nhân tiếng Anh (ĐHSP Tp.HCM)
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • GV Anh ngữ TTNN ĐH. Huflit
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
  • Thư viện sách nói Diệu Châu (YouTube)

Nguyên Cẩn (Phạm Văn Nga)

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Họ và tên : PHẠM VĂN NGA
  • Các tên hiệu khác : NGUYÊN CẨN (Nhà thơ, Pháp danh)
  • Giới tính : Nam
  • Ngày sinh : 1957
  • Nơi sinh : Sài Gòn, Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân : đã lập gia đình.
  • Số con : 2 (1 trai, 1 gái)
 • QUÁ TRÌNH HỌC VẤN :
  • Cử nhân Anh ngữ, ĐHSP Tp.HCM
  • Tiến sĩ QTKD
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • GV. ĐH Tài chính Kế toán & ĐH. Ngân hàng Tp.HCM
  • Giám Đốc Cty TNHH Nam Giang
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
  • Gửi lại đôi dòng (NXB. Văn nghệ, 2002)
  • Bụi phấn một đời (viết chung, NXB. Đà Nẵng, 2003)
  • Cuối đường mây trắng (NXB. Thanh Niên, 2004)
  • Gánh tình qua sông (NXB. Thanh Niên, 2005)
  • Nhìn sâu trong mắt (NXB. Thanh Niên, 2006)
  • Ngồi đợi gió sang canh (NXB. Văn nghệ, 2009)
  • Sầu rụng thành hoa (NXB. Văn nghệ, 2011)
  • Cà phê không đường, T1, 2 (NXB. Thanh Niên, 2012)
  • Bóng chữ trước đèn (NXB. Thanh Niên, 2013)

Mặc Hà (Phạm Hồng Đức)

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Họ và tên : PHẠM HỒNG ĐỨC
  • Các tên hiệu khác : MẶC HÀ (Nhà thơ)
  • Giới tính : Nam
  • Ngày sinh : 1963
  • Nơi sinh : Sài Gòn, Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân : đã lập gia đình.
 • QUÁ TRÌNH HỌC VẤN :
  • Cử nhân Anh ngữ
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC :
  • GV. Anh ngữ ĐH. Bưu chính Viễn thông
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

Đức Kiên (Phạm Quốc Trung)

 • THÔNG TIN CHUNG
  • Họ và tên : PHẠM QUỐC TRUNG
  • Các tên hiệu khác : ĐỨC KIÊN (Nhà thơ); NGUYÊN VẤN (Pháp danh)
  • Giới tính : Nam
  • Ngày sinh : 28-07-1978
  • Nơi sinh : Sài Gòn, Việt Nam
  • Địa chỉ thường trú : BB14 Trường Sơn, P. 15, Q. 10, Tp.HCM
  • Tình trạng hôn nhân : đã lập gia đình.
  • Số con : 2 (1 gái, 1 trai)
 • QUÁ TRÌNH HỌC VẤN :
  • Cử nhân Toán-Tin Học, Đại Học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (1996-2000)
  • Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, Đại Học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (2001-2004)
  • Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2008-2011)
 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • 2000-2001: lập trình viên Công ty TNHH Tin học Anh Quân, Q1, Tp.HCM
  • 2001-2005: Giảng viên, Khoa CNTT, Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM
  • 2005-nay: Giảng viên, Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Tp.HCM
  • 2013-nay: Phó Trưởng Khoa, Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Tp.HCM
 • TÁC PHẨM/ BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • Mức độ trưởng thành về CNTT-VT của doanh nghiệp vừa và nhỏ – Báo cáo khoa học Hội nghị KHCN ĐHBK lần thứ 11 (2009)
  • Nhu cầu quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Áp Dụng Quản Lý Tri Thức và Dịch Vụ Mạng Xã Hội để Cải Tiến Năng Suất Lao Động của DNVVN Việt Nam – Đề tài luận án Tiến sĩ Kinh tế – ĐH. Kyoto, Nhật Bản (2011)
  • Các tập thơ: Tiếng Lòng, Tình người, Đóa Vô Thường, Hương giải thoát, Hồn sông núi, Thơ xuân (chưa xuất bản)
  • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (tập 1), NXB. Phương Đông, 2015
  • TS. Phạm Quốc Trung: người thầy của đam mê khoa học - Sách Tài hoa & Trí thức họ Phạm, NXB. KHKT (2015)
  • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi - tập 2 (2016, NXB. Hồng Đức)
  • Giáo trình Quản lý Tri thức (2016, NXB. Xây dựng)
  • Tuyển tập Vu Lan, Tản văn về Phật học (chưa xuất bản)
  • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi - tập 3 (2017, NXB. Hồng Đức)
  • Thơ Phật cho trẻ em (2018, NXB. Hồng Đức)